Predstavitev kraja

Rečica ob Savinji leži ob potoku Rečica, po katerem je kraj tudi dobil ime. Kot naselje Rize je bila prvič omenjena leta 1173, ko je v župnijski cerkvi sv. Kancijana zboroval oglejski patriarh Udalrih z mnogimi cerkvenimi dostojanstveniki. Trške pravice je Rečica dobila 2. februarja 1585 od avstrijskega cesarja Rudolfa II. Zasluge za to ima 8. ljubljanski škof Janez Tavčar (1544-1597), ki je na Rečici imel svoj “dvor”, ki še danes stoji. Šolo je Rečica ob Savinji dobila leta 1777. Med krajevne znamenitosti sodijo sramotilni kamen, ki je edini v Zgornji Savinjski dolini, Tavčarjev dvor ter cerkev sv. Kancijana, ki je bila prvič omenjena leta 1173, po požaru 1799 pa na novo postavljena leta 1804. Rečica ob Savinji je ena od občin v Republiki Sloveniji. Nastala je 1. 1. 2007 z izločitvijo iz občine Mozirje. Upravno središče občine je kraj Rečica ob Savinji. Oktobra 2010 je bil za župana izvoljen Vincenc Jeraj, ki je občino vodil dva mandata. V letu 2018 pa je bila za županjo izvoljena Ana Rebernik. Turistične znamenitosti so lipa, pranger, Tavčarjev dvor, ruševine gradu Rudenek ...

 

 

Rečica ob Savinji

Rečica ob Savinji

Sramotilni kamen v trgu Rečica ob Savinji