Razvaline gradu Rudenek

Na hribu levo od ceste Rečica - Poljane so vidni ostanki nekoč mogočnega gradu Rudenek (nem. Rudeneck, tudi Roteneck). Grad je prvič omenjen v listinah iz leta 1345 kot West Rudeneck. Zgradili so ga altenburški (vrbovški) vitezi in ga leta 1364 izročili Celjskim grofom. Grad je v zgodovini menjal veliko lastnikov in fevdnih zakupnikov. Bil je večkrat napaden in poškodovan, najbolj pa je bil razdejan leta 1635, ko so ga opustošili uporni kmetje. Pozneje naj bi ga za silo obnovili, a je bil brez strehe in je v 18. stoletju dokončno razpadel.

Nepremičnina je sedaj v zasebni lasti. Morebitni obiskovalci vstopajo na območje gradu na lastno odgovornost, saj se razvaline še vedno rušijo!